Văn Phòng Kiến Trúc Ely Arch


Thiết kế - thi công kiến trúc, nội thất & Cung cấp vật liệu, thiết bị
-------------- oOo --------------- 

            Tax code : 0310937145

                Hotline   :  0931 78 06 16

                            Email      
: elyarch.vn@gmail.com
 
Website  
: ely.vn

           Address:  
164 - Phạm Phú Thứ Street - 11 Ward - Tân Bình Dist - HCM City
   

 • Kts_Phan Nhựt
  Design manager


  Hotline:0931 78 06 16
  Gmail:nhutarc@gmail.com

  Mr Tiến
  Sale manager


  Hotline:0938 378 690
  Gmail:elyarch.vn@gmail.com

 • Kts_Công Quý
  Project manager


  Hotline:0935 533 005
  Gmail:congquy.kts@gmail.com

  Ms Liên
  Sale


  Hotline:0935 905 744
  Gmail:lienngo87@gmail.com

Hãy Điền Thông Tin Của Bạn Cho Chúng Tôi

Chúng tôi sẽ trả lời thư của bạn trong thời gian sớm nhất xin cảm ơn.

Gọi: 0931 780 616